Kognitív sémafókuszú pszichoterápia (J. E. Young, 1994.), amelynek során a hangsúly nem elsősorban a tüneti kezelésen van, hanem a terápia célja abban áll, hogy az életnehézségek okát is feltárjuk és ennek gyógyításához magában a személyiségben rejlő erőforrásokat is hozzáférhetővé tegyük. Mindezt egy gyógyító kapcsolat keretei között. Így válik lehetségessé, hogy a segítséget kérő személy alapvető emberi szükségleteinek, érzelmi igényeinek betöltetlenségéből fakadó tünetek, traumák a terápiás kapcsolati keretek szabta határok között „korrektív” érzelmi tapasztalatok által valóban gyógyulhassanak.